Aktuálne číslo
Mimoriadne číslo
Máme online 11 hostí 

Editoriál 2016

Vážení čitatelia,

V druhom čísle 20. ročníka časopisu a v nasledujúcich dvoch číslach prinášame okrem bežných príspevkov, ktoré prišli do redakcie, aj výber niekoľkých článkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii ScienEdu 2016 s podtitulom

INOVÁCIE A TRENDY V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ.

Čítať celý článok...

 

Mimoriadne číslo časopisu

Vážení čitatelia,

Mimoriadne číslo časopisu Biológia Chémia a Ekológia sa vydáva z príležitosti ukončenia projektu „Rozvoj Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120027) spolufinancovaného Európskou úniou. Predložený projekt vychádzal z analýzy priorít a potrieb vedeckého výskumu vo svete, Európskej únie a z potenciálu, ktorý UK predstavuje prostredníctvom excelentných jedincov a kolektívov v oblasti vied o živej prírode s cieľom zabezpečiť rozvoj a uplatnenie genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky v medicíne a biotechnológiách.


Čítať celý článok...