Aktuálny obsah

redakcia

sídlo

 • Katedra chémie
  Pedagogická fakulta
  Trnavská univerzita v Trnave
  Priemyselná 4
  P. O. BOX 9
  918 43 Trnava

kontakty

 • Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 • 033 55 16 047, kl. 506

editor a redaktori

redakčná rada

 • prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
 • prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
 • prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
 • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 • prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
 • doc. RNDr. Zlatica Orsághová, CSc.
 • doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
 • doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.
 • doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
 • doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
 • RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

V minulosti v redakčnej rade pôsobili:

PhDr. Jana Višňovská, doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD., prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc., prof. RNDr. Pavol Záhradník, DrSc., RNDr. Danica Černušáková, PhD., prof. RNDr. Peter Silný, CSc., doc. RNDr. Vladimír Fajnor, CSc., Ing. Peter Červeňanský, RNDr. Veronika Zvončeková, RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., RNDr. Eva Danišová,  RNDr. Paulína Foltínová, CSc., RNDr. Ján Hudec, RNDr. Eduard Králik, CSc., RNDr. Mikuláš J. Lisický, CSc., RNDr. Iľja Okáli, CSc.,  Ing. Jana Široká