Current issue

Volume 1, 1996, Number 2, ISSN 1335-8960

content

Počítače vo vyučovaní chémie a orientácia na nové trendy
Beáta Brestenská

Zisťovanie žiackeho pochopenia biologických javov prostredníctvom dvojúrovňových testov
Ľubica Osuská, Katarína Ušáková

Ako možno využiť prvky problémového vyučovania pri učive o fotosyntéze
Katarína Ušáková

Ekológia je veda
Pavol Eliáš

Prečo sú v zoologickom systéme zmeny
Dušan Matis

Radón v životnom prostredí
Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík

Trojstupňové vysoskoškolské štúdium
Ľudmila Žúrková, Vladimír Fajnor

Tuhé látky medzinárodne
Vladimír Fajnor

Ako ďalej vo vyučovaní fyziky alebo ako nebyť Sizyfom?
Jana Višňovská

Aká bola biologická olympiáda
Kolektív Pedagogicko-metodického oddelenia Školskej správy, Nitra

11. ročník Biologickej olympiády
Pavol Eliáš

A ešte čosi o kategóriách C a D Biologickej olympiády
Mária Uhereková

Jedovaté rastliny
Ida Hantabálová

Kto je kto?
Paulína Koršňáková

Tajnička - Markovnikovo pravidlo

Prvé skúsenosti s učebnicou Prírodoveda pre 9. ročník
Mária Rakovská

Edícia Larousse - Život v prírode