ročník 14, 2010, č. 4, ISSN 1338-1024

obsah čísla

Odstraňujú neformálne vzdelávacie programy „slepotu v oblasti rastlín”?
Jana Fančovičová, Andrea Valková, Pavol Prokop

Morfologický pohľad na lymfatický systém človeka – 1. časť: Historický pohľad na výskum štruktúr lymfatického systému
Veronika Jablonská-Mešťanová, Lucia Havrlentová, Hana Gergišáková

Dopravné nehody a možnosti prevencie z pohľadu súdneho lekárstva
Hana Gergišáková, Patrik Zon

Tri obdobia Biologickej olympiády na Slovensku
Pavol Eliáš

Katedra ekológie FEŠRR Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre – 15 rokov činnosti
Pavol Eliáš

Úvod k sérii článkov budúcich vedcov – chemikov
Ján Reguli

Prečo sa chcem stať vedcom?
Tomáš Bertók

Ako som si vybrala vedu
Andrea Schenkmayerová

Oblátky
Mária Linkešová, Martina Mozoláková

Skúmanie pôdneho ekosystému žiakmi základných škôl
Radoslav Kvasničák, Ľubomír Held


ročník 14, 2010, č. 3, ISSN 1338-1024

obsah čísla

Čo vedia žiaci o migrácii vtákov?
Monika Mĺkva

Spokojnosť slovenských učiteľov prírodovedných predmetov s počiatočnou prípravou na svoje povolanie
Zuzana Slivová

Využitie biologicky aktívnych látok z rastlín
Alexandra Hudecová, Katarína Hašplová

Dôležitosť opravy DNA
Katarína Hašplová, Alexandra Hudecová

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov prírodovedných predmetov vďaka projektu Fibonacci
Ľubomír Held, Kristína Žoldošová

Skúmanie lúčneho ekosystému žiakmi základných škôl
Radoslav Kvasničák, Ľubomír Held

Kultivácia mikroorganizmov v jednoduchých podmienkach
Katarína Kotuľáková

Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní III (7. ročník biológie)
Stanislava Uváčková, Jana Fančovičová

Sú mýty o hadoch pravdivé?
Jana Fančovičová, Dominika Neupauerová

Chemický jarmok mal v Trnave premiéru
Ján Slanicay


ročník 14, 2010, č. 2, ISSN 1338-1024

obsah čísla

Ako sa vyučujú prírodné vedy v Kanade?
Zuzana Beníčková

Umenie komunikácie
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Peter Likavský

Názory a skúsenosti učiteľov prírodovedných predmetov s realizáciou exkurzií na základných a stredných školách na Slovensku
Alžbeta Hornáčková, Radoslav Kvasničák, Július Kováč

Lužné lesy na Slovensku
Katarína Radvanská

Polyfenolické látky (II. časť)
Mária Timoracká

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania s využitím princípov projektu FIBONACCI
Iveta Juricová

Európska konferencia zaoberajúca sa výskumne ladenou koncepciou v matematickom a prírodovednom vzdelávaní
Ktarína Kotuľáková

Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní II (6. ročník biológie)
Stanislava Uváčková, Jana Fančovočová

Zdravotná prospešnosť pitia tvrdej vody a zdravotné riziká pitia demineralizovanej vody
Štefan Poláček, Miroslav Poláček

Kamenná soľ a jej ťažba v Solivare pri Prešove
Alžbeta Hornáčková, Július Kováč

Profil časopisu Biológia ekológia chémia 1996 – 2009
Mária Orolínová


ročník 14, 2010, č. 1, ISSN 1338-1024

obsah čísla

Súvisia postoje študentov k biológii s učebnými osnovami?
Jana Fančovičová

Virtuálne exkurzie ako súčasť pedagogického procesu
Viola Gazdíková

Výpočtové úlohy v chémii
Beata Vranovičová

Polyfenolické látky
Mária Timoracká

Alternatívne možnosti použitia entomologických pomôcok používaných pri zbere biologického materiálu v školských podmienkach
Radoslav Kvasničák

Predstavujeme návrh školského náučného chodníka v Malých Karpatoch (oblasť Modra-Harmónia)
Radoslav Kvasničák, Zuzana Pištová

Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní
Jana Fančovičová, Stanislava Uváčková

Opäť na „chemickom“ hrade
Ján Slanicay

Informácia o zaujímavej publikácii na internetovej stránke Prírodovedeckej fakulty UK
Karol Jesenák

Chlorid sodný – biele zlato
Alžbeta Hornáčková