Current issue
There are no translations available.

ročník 16, 2012, č. 3 - 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Digitálne technológie očami žiakov
Tibor Nagy, Ivana Šikudová, Soňa Nagyová, Henrieta Mázorová

Digitálne technológie vo vyučovaní prírodovedných predmetov
Henrieta Mázorová, Tibor Nagy, Soňa Nagyová,  

Ako „uhasiť“ pálenie záhy – príklad školského chemického experimentu s podporou výpočtovej techniky
Marek Skoršepa

Zaujímavosti vedy

Využitie sekundárnych metabolitov hyperforínu a hypericínu izolovaných z Hypericum perforatum v medicíne
Petronela Imreová

Ancient DNA
Veronika Michalcová

Liany v lesnom ekosystéme
Pavol Eliáš

Krátky výlet do histórie chémie 2. časť: Vývoj chémie v 20. storočí dokumentovaný udelenými Nobelovými cenami
Mária Linkešová, Miroslav Serátor

Informujeme a predstavujeme

Didaktici chémie sa opäť stretli v Smoleniciach
Ján Reguli

Záverečný seminár projektu Fibonacci v Smoleniciach
Katarína Kotuľáková

Letný tábor „Mladý prírodovedec“ v Banskej Bystrici
Jarmila Kmeťová

Komunikácia vedcov s verejnosťou a školami
Ján Reguli

Osobnosti a výročia

Jubileum synantropnej botaniky na Slovensku
Pavol Eliáš

Dvadsať rokov Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV
Pavol Eliáš

Nové učebnice

Nová učebnica biológie pre 2. ročník gymnázií a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Eliška Gálová, Andrea Ševčovičová

Názory a polemiky

Poznámka k problému využívania prevzatých dokumentov v študentských prácach
Karol Jesenák


ročník 16, 2012, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Postoje žiakov 8. ročníka ZŠ k predmetu Biológia 8
Viera Sláviková, Csaba Igaz, Marcel Adam

Aqua – nový projekt pre učiteľa biológie
Eva Bulánková

Spokojnosť dospievajúcich s vlastným telom v kontexte výchovy k zdravému životnému štýlu
Helena Hrubišková, Alžbeta Nagyová, Katarína Tkáčová

Aktuálne otázky zdravého životného štýlu očami žiakov gymnázií
Karina Kállayová, Katarína Ušáková

Využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní na základných a stredných školách
Tibor Nagy, Ivana Šikudová, Soňa Nagyová, Henrieta Mázorová

Zaujímavosti vedy

Kaktusy – zaujímavé a užitočné
Oľga Erdelská, Szilvia Czigle

Krátky výlet do histórie chémie 1. časť: Z praveku do 19. storočia
Mária Linkešová, Miroslav Serátor

Tribológia – veda, ktorá vznikla na objednávku
Ján Reguli

Informujeme a predstavujeme

Aktuálne smerovanie prírodovedného vzdelávania pohľadom konzervatívneho Rakúska
Lenka Cepková, Romana Schubertová


ročník 16, 2012, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Rozvíjanie kľúčových kompetencií a e-obsah vo vyučovaní biológie
Katarína Ušáková, Elena Čipková

Príklad využitia meracích zariadení v školských chemických pokusoch
Vladimír Gašparík, Miroslav Prokša, Katarína Javorová, Csaba Igaz

Vybrané pojmy v chémii z pohľadu Piagetovej teórie kognitívneho vývinu a ich zaradenie podľa aktuálnej učebnice chémie pre 6. ročník ZŠ a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Michal Vrabec, Zuzana Haláková

Zaujímavosti vedy

Nutričný a chemoprotektívny profil cícera baranieho (Cicer arietinum L.)
Mária Timoracká, Attila Šípoš

Informujeme, predstavujeme

IBSE v slovenskom kontexte
Ľubomír Held

Recenzie

Luboš Nátr: Příroda, nebo člověk? Služby ekosystémů
Oľga Erdelská, Karol Erdelský

Názory a polemiky

Majú vysokoškolskí učitelia písať články do nekarentovaných časopisov?
Karol Jesenák

Nápady a postrehy

Náučný chodník Súľovské skaly ako prostriedok zážitkovej  pedagogiky pri prírodovedných exkurziách
Marcel Adam, Viera Sláviková, Csaba Igaz