Current issue
There are no translations available.

ročník 17, 2013, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Vplyv digitálnych technológií na záujem žiakov o predmet
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Petra Mišúrová

Prieskum užívania drog stredoškolskou mládežou
Tibor Nagy, Silvia Indrová

Zaujímavosti vedy

Pajahoda indická: Pozoruhodná rastlina – ani jahoda, ani nátržník
Pavol Eliáš

Osobnosti a výročia

doc. RNDr. Dušan Matis, CSc. a biologická olympiáda
Pavol Eliáš

Námety a postrehy

Inovatívna forma výučby biológie, ekológie a chémie v prírodnom a školskom prostredí
Radoslav Kvasničák, Zuzana Kvasničáková


ročník 17, 2013, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Pracovné listy vo vyučovaní biológie s podporou digitálnych technológií
Katarína Ušáková, Marianna Jackovičová

Učebné materiály a námety pre vyučovanie ekológie vodných ekosystémov na gymnáziách
Igor Kokavec, Soňa Nagyová, Eva Bulánková

Zaujímavosti vedy

Rastliny – nemé tvory?
Dominika Neupauerová

Osobnosti a výročia

Jane Marplovú pozná asi každý. Kto ale pozná Jane Marcetovú?
Ján Reguli

Nápady a postrehy

Polyméry naše každodenné
Zita Jenisová, Jana Braniša, Zuzana Pucherová

Vedecké hračky v príprave učiteľov chémie
Ján Reguli

Didaktické hry na hodine biológie s konkrétnou aplikáciou
Monika Holodňáková, Vladimír Fandel, Zuzana Haláková


ročník 17, 2013, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Názory učiteľov na súčasné vyučovanie biológie na gymnáziách
Soňa Nagyová, Michaela Hroboňová

Mediální výchova ve výuce chemie
Marie Solárová

Prírodné vedy v školskom systéme Nórska
Jana Bronerká

Zaujímavosti vedy

Ftalokyaníny – zlúčeniny 21. storočia na báze porfyrínov
Mária Nečedová, Pavol Zahradník

Omrvinky z histórie stereochémie
Fridrich Gregáň, Marek Skoršepa

Informujeme, predstavujeme

Projekty zamerané na výučbu vodných ekosystémov na Slovensku
Soňa Nagyová, Igor Kokavec, Eva Bulánková

Vzdelávanie učiteľov biológie o vodných ekosystémoch
Eva Bulánková

Námety a postrehy

Príklad využitia školského počítačového meracieho systému vo vyučovaní chémie
Vladimír Gašparík, Csaba Igaz

Názory a polemiky

Ako prispievajú k miskoncepciám učebnice chémie
Ján Reguli


ročník 17, 2013, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Chemický projekt so sebahodnotiacimi prvkami a objektivizovaným hodnotením žiackej práce pre sekundu osemročného gymnázia
Gabriella Németh, Zdenka Šafránková, Miroslav Prokša

Postrehy pri riešení komplexných úloh z chémie zameraných na prírodovednú a čitateľskú gramotnosť
Zuzana Vasilová, Miroslav Prokša

Zaujímavosti vedy

Nehaňte vydru!
Vydra riečna – živočích zaujímavý aj z pohľadu vyučovania biológie
Peter Urban

Spektroskopia laserom indukovanej plazmy a jej využitie v prírodných vedách
Mária Kociánová, Michaela Horňáčková, Zuzana Grolmusová, Pavel Veis

Osobnosti a výročia

Významné výročia v roku 2013 využiteľné vo vyučovaní chémie
Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík

Informujeme, predstavujeme

Konala sa 1. Národná konferencia učiteľov chémie
Helena Vicenová

Námety a postrehy

Chemická show ako prostriedok motivácie žiakov
Zuzana Vasilová, Gabriella Németh, Katarína Javorová, Vladimír Gašparík, Csaba Igaz