Current issue

ročník 18, 2014

There are no translations available.

ročník 18, 2014, č. 4, ISSN 1338-1024

Vedecká základňa pre teóriu chemického vzdelávania
Ľubomír Held

Hľadanie zámerov dizertačných prác

Nové trendy a možnosti využití videa ve výuce chemie
Roman Hásek, Jiří Rychtera

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na organickou chemii
Monika Petriláková, Hana Čtrnáctová

Implementace badatelsky orientovaného přístupu v chemickém vzdělávání
Veronika Zámečníková, Hana Čtrnáctová

„Zelená chémia“ vo vyučovaní organickej chémie na strednej škole
Jana Cibulková, Beáta Brestenská

Výuka chemie na střední zdravotnické škole
Zuzana Vargová, Marie Solárová

Interdisciplinárne skúmanie štruktúry látok s podporou matematiky
Matúš Ivan, Renata Šulcová

Prehľadové štúdie

Didaktický software pro výuku chemie – současná situace v České republice
Kateřina Chroustová, Martin Bílek

Digitální média ve výuce chemie: analýza vývoje jejich vlivu na znalosti a motivaci žáků
Jiří Šimek, Martin Bílek

Krátke správy o prebiehajúcich výskumoch

Analysis of the Effectiveness of Teaching Chemistry to a Student with Dysfunctions
Wioleta Kopek-Putała

Školské počítačové meracie systémy vo vyučovaní chémie na základnej škole
Vladimír Gašparík

Implementácia mobilných zariadení do vyučovania: Prípadové štúdie
Martin Šponiar, Beáta Brestenská

Porovnanie úspešnosti riešenia učebných úloh s rôznou úrovňou obťažnosti u žiakov 1. ročníka gymnázia
Michal Vrabec

Multikomponentní úlohy v praxi
Kateřina Trčková

Konštrukcia didaktických materiálov použiteľných v praxi

Induktívne sprostredkovanie konceptu periodický zákon
Jana Bronerská

 


 

ročník 18, 2014, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Postoje študentov budúcich učiteľov k problematike využívania digitálnych technológií v praxi
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Henrieta Mázorová

Rozvíjanie tvorivosti vo vyučovaní biológie na základnej škole
Vladimíra Figlová, Elena Čipková

Aktivizačné vyučovacie metódy ako súčasť fixácie učiva žiakmi
Monika Holodňáková, Zuzana Haláková, Dana Kucharová

Postoj žiakov k tvorbe nelegálnych skládok odpadov v meste Pezinok
Alžbeta Hornáčková, Michal Karásek

Zaujímavosti vedy

Charakteristika a význam pôdnych krúst
Zuzana Drongová

Nápady a postrehy

Databáza filmových scén z prírodopisných filmov premietaných v kinách
pre aplikáciu vo vyučovaní biológie na strednej škole

Ján Štubňa, Henrieta Hambalková

Informujeme, predstavujeme

Materiály na výučbu ekológie na gymnáziách
Eva Bulánková

 


ročník 18, 2014, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Ako rozvíjať myslenie žiakov – aplikácia Feuersteinovej metódy do vyučovania
Milica Križanová, Beáta Brestenská

Digitálne technológie v príprave budúcich učiteľov
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Henrieta Mázorová

Osobnosti a výročia

Slovenská veda a výučba chémie
Danica Melicherčíková, Renata Bellová, Milan Melicherčík

Zaujímavosti vedy

Zubor: príklad záchrany druhu, ktorý vymrel v prírode
Pavol Eliáš

Nápady a postrehy

Databáza filmových scén z prírodopisných filmov premietaných v kinách
pre aplikáciu vo vyučovaní biológie na základnej škole

Ján Štubňa, Henrieta Hambalková

 


ročník 18, 2014, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Environmentálna výchova ako prierezová téma v edukačnom procese na slovenských základných školách
Viera Novanská

Učiteľské postoje k projektovému vyučovaniu: vzorová aplikácia q-metodológie
Gabriella Németh, Miroslav Prokša

Kognitívne funkcie – príčina, prečo žiaci niekedy nerozumejú učivu
Milica Križanová, Beáta Brestenská

Informujeme, predstavujeme

Súťaž Liečivé rastliny pre žiakov základných škôl
Jana Májeková

Zaujímavosti vedy

Raž ako objekt najmodernejšieho genetického výskumu
Maja Al Beyroutiová

Osobnosti a výročia

Učebnice chémie a významné osobnosti chémie
Danica Melicherčíková, Renata Bellová, Milan Melicherčík