Aktuálny obsah

ročník 22, 2018

ročník 22, 2018, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Sociometria v pedagogickom výskume
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Beata Szárazová

Využitie pojmových máp na hodinách genetiky
Soňa Nagyová, Stanislava Stojkovičová, Katarína Ušáková, Elena Čipková

Nápady a postrehy

Predstavujeme náučný chodník mokradného biotopu lužného lesa situovaný v rekreačnej oblasti Kamenný Mlyn – Trnava (JZ Slovensko)
Radoslav Kvasničák

Informujeme, predstavujeme

Chémia a spoločnosť
Ján Reguli

 

ročník 22, 2018, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Historický pohľad na prístupy k výberu a štrukturácii učiva chémie na Slovensku
Miroslav Prokša, Anna Drozdíková

Využitie bádateľskej metódy pri sprístupňovaní faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť chemickej reakcie na ZŠ
Anna Drozdíková, Anna Okálová, Gabriela Klimešová

Skúsenosti s overovaním aktivít na predchádzanie miskoncepcií vybraných nosných myšlienok kľúčovej tézy „Bunka“ na základnej škole
Katarína Ušáková, Slavomír Nemec

Miskoncepcie žiakov základnej školy o opornej a pohybovej sústave
Elena Čipková, Veronika Barčáková

ročník 22, 2018, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Zisťovanie miskoncepcií žiakov v učive „Živiny a zdravá výživa“ na základnej škole
Katarína Ušáková, Ján Šabík

Facebook a klíma v triedach
Tibor Nagy, Beata Szárazová

Environmentálny prístup v chemickom vzdelávaní na slovenských základných školách
Oksana Labinska, Volodymyr Starosta

Zaujímavosti vedy

Keď molekuly svetielkujú
Helena Jurdáková, Marek Cigáň, Renáta Górová


ročník 22, 2018, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Bilingválne vzdelávanie prírodovedných predmetov v anglickom jazyku na slovenských bilingválnych gymnáziách
Barbara Kordíková, Beáta Brestenská

K výsledkom prieskumu používania učebníc biológie pre 7. ročník
Mariana Páleníková, Soňa Nagyová

Zaujímavosti vedy

Sú „vzácne“ ochorenia vzácne? Metabolomika a jej nástroje v personalizovanej medicíne
Renáta Górová, Ivan Ostrovský, Gabriela Addová, Helena Jurdáková

Možnosti alternatívnej fortifikácie materského mlieka
Peter Krcho, Martina Skokanová, Lenka Szerdiová

Plynová chromatografia a jej využitie
Helena Jurdáková, Renáta Górová