Aktuálny obsah

ročník 1, 1996

ročník 1, 1996, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Súčasné problémy vyučovania chémie v základných školách a gymnáziách
Peter Silný

Aktuálne o vyučovaní biológie
Katarína Ušáková

Periodická tabuľka: Nový začiatok a nový koniec
Vladimír Fajnor

Prečo sú v zoologickom systéme zmeny
Dušan Matis

Nová kniha s novým prístupom
Vladimír Fajnor

Gymnáziá majú učebnice ekológie
Jana Višňovská

Kultúrno-edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR
Eva Danišová

75 rokov Strednej priemyselnej školy v Banskej Štiavnici
Jozef Bella

Chémia bežného života
M. Siváková, A. Záhorcová

Nielen nové informácie, ale aj praktické poznatky
Mária Kelcová

XXX. rokov biologickej oplympiády na Slovensku
Pavol Eliáš

Čo je biologická olympiáda

Červená kniha 4 ohrozených druhov rastlín a živočíchov SR a ČR (recenzia)
Vera Krátka

Školská encyklopédia biológie, Školská encyklopédia chémie, Školská encyklopédia fyziky
Jela Šimeková

Syntézy základných organických látok v bunke
Pavlína Koršňáková

Pozorovanie živých zárodočných mieškov krytosemenných rastlín
Oľga Erdelská

Prírodovedne koncipovaný experiment vo vyučovaní chémie
Miroslav Prokša

ročník 1, 1996, č.  2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Počítače vo vyučovaní chémie a orientácia na nové trendy
Beáta Brestenská

Zisťovanie žiackeho pochopenia biologických javov prostredníctvom dvojúrovňových testov
Ľubica Osuská, Katarína Ušáková

Ako možno využiť prvky problémového vyučovania pri učive o fotosyntéze
Katarína Ušáková

Ekológia je veda
Pavol Eliáš

Prečo sú v zoologickom systéme zmeny
Dušan Matis

Radón v životnom prostredí
Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík

Trojstupňové vysoskoškolské štúdium
Ľudmila Žúrková, Vladimír Fajnor

Tuhé látky medzinárodne
Vladimír Fajnor

Ako ďalej vo vyučovaní fyziky alebo ako nebyť Sizyfom?
Jana Višňovská

Aká bola biologická olympiáda
Kolektív Pedagogicko-metodického oddelenia Školskej správy, Nitra

11. ročník Biologickej olympiády
Pavol Eliáš

A ešte čosi o kategóriách C a D Biologickej olympiády
Mária Uhereková

Jedovaté rastliny
Ida Hantabálová

Kto je kto?
Paulína Koršňáková

Tajnička - Markovnikovo pravidlo

Prvé skúsenosti s učebnicou Prírodoveda pre 9. ročník
Mária Rakovská

Edícia Larousse - Život v prírode

ročník 1, 1996, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Ako možno využiť prvky problémového vyučovania pri učive o fotosyntéze
Katarína Ušáková

Počítačová chémia - nový pojem v chemickom výskume
Pavol Záhradník

Biológia pre 1. ročník SPoŠ (Drahomíra Gréserová, Klaudia Holíková)
Eduard Králik

Biológia a ekológia pre 2. ročník SPoŠ (Drahomíra Gréserová, Klaudia Holíková)
Pavol Eliáš

Alternatívne učebné osnovy z prírodopisu pre základné školy a učebné osnovy biológie pre osemročné gymnáziá
Mária Uhereková, Katarína Ušáková

Príprava učiteľov chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Peter Silný

Didaktický seminár
Miroslav Prokša

Projekt, správa, poster
Pavol Eliáš

Celoslovenské kolo XXX. ročníka Biologickej olympiády kategórie A, B v Bratislave
Pavol Eliáš

Osobnosti národnej vedy na známkach Slovenskej republiky
Marta Vozárová

Skúsenosti s realizáciou ekologickej výchovy v základnej škole
Mária Némethová

Zábavné laboratórne cvičenia - Príprav ozdobných vianočných sviečok
Katarína Lišková

ročník 1, 1996, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Aspekty tvorivosti v príprave na experimentálnu činnosť budúcich učiteľov chémie
Miroslav Prokša

Život v extrémoch - extrémofilné mikroorganizmy
Juraj Krajčovič

Viete čo sa skrýva pod pojmom sonochémia?
Štefan Toma

Budeme mať "cyklotrónové" rádiofarmaká?
Vladimír Fajnor

Ekologická periodická tabuľka: sen či budúcnosť?
Pavol Eliáš

Vedecké ekologické spoločnosti (Ecological Society of America)
Pavol Eliáš

Nový živočíšny kmeň Cycliophora - brvoústovce
Dušan Matis

Alternatívna učebnica chémie
Ľubomír Held

Valachovič, M., Oťahelová, H., Stanová,V., Maglocký, Š.: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 1. Pionierska vegetácia
Eugénia Holotová

45 rokov Strednej priemyselnej školy chemickej v Bratislave
Stanislav Papánek

Vznik vývoj arboréta
Berbard Kostráb

Spomienka na Ľudovíta Greinera
Ivan Hrabovec

Mendelejev a jeho periodická tabuľka
Jana Široká

Hrad Kohlenheim a dedinka Wahlheim
Jana Široká

Bengálske ohne
Katarína Lišková