Aktuálny obsah

ročník 15, 2011

ročník 15, 2011, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Prírodovedné vzdelávanie podľa ISCED 1
Iveta Juricová

Premena učiteľa z pohľadu učiteľa
Milica Križanová, Beáta Brestenská

Ekologická gramotnosť
Pavol Eliáš

Zaujímavosti vedy

Poznámky k životnému cyklu druhu Allium ursinum (cesnak medvedí)
Žaneta Pauková

Osobnosti a výročia

História Nobelových cien
Mária Linkešová

Názory a polemiky

Legislatíva chémie: nešťastná alebo užitočná?
Mikuláš Bartal

Nápady a postrehy

Precvičovanie učiva pomocou programu Hot Potatoes
Alžbeta Hornáčková, Michaela Szotkovská

Madam Curie v Trnave alebo CHÉMIA V TME – II. časť
Ján Slanicay


ročník 15, 2011, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Komparácia modelov rozvíjania a hodnotenia digitálnych kompetencií učiteľov
Beáta Brestenská,  Stanislava Hrašková

Faktory vplývajúce na formovanie vzťahu k vtákom
Jana Fančovičová

Podobnosti a rozdiely v riešení otvorených a uzavretých úloh žiakmi v biológii na príklade témy Článkonožce
Mária Matoková, Vladimír Fandel, Zuzana Haláková

Vplyv fajčenia na telesnú zdatnosť chlapcov − športovcov
Tibor Nagy, František Bača, Soňa Nagyová

Zaujímavosti vedy

Kométy v genetike
Alexandra Hudecová

Zelené pneumatiky
Peter Marianyi, Mária Orolínová

Nápady a postrehy

Možnosť eliminácie mylných predstáv používaním živých organizmov vo vyučovaní biológie
Jana Fančovičová

Madam Curie v Trnave alebo Chémia v tme – I. časť
Ján Slanicay


ročník 15, 2011, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Stravovacie návyky a vedomosti žiakov ZŠ v oblasti životosprávy
Katarína Ušáková, Lucia Pekařová

Modely rozvíjania a hodnotenia digitálnych kompetencií učiteľov
Stanislava Hrašková, Beáta Brestenská

Zaujímavosti vedy

Sledovanie alergénnych rastlín v okolí Bratislavy
Jozef Dušička, Karol Mičieta, Andrea Sámelová, Eva Brutovská

Biologicky významné zložky drobného a kôstkového ovocia
Mária Timoracká, Andrea Vargová

Osobnosti a výročia

K nedožitej storočnici prof. RNDr. Ľudovíta Pastýrika, DrSc.
Mária Henselová, Karol Erdelský

Informujeme a predstavujeme

Výskum v prospech nevidiacich
Klaudia Czaniková

Kvasinky nie sú vždy len kamarátky
Ružena Pilíšiová

Nápady a postrehy

Aplikácia zážitkovej pedagogiky vo vyučovaní prírodopisu v ôsmom ročníku ZŠ
Marcel Adam, Viera Sláviková, Csaba Igaz


ročník 15, 2011, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Schopnosť determinácie jedovatých rastlín žiakmi základných škôl
Jana Fančovičová, Gabriela Hrčková

Zaujímavosti vedy

Mikroskopická flóra polárnych oblastí
Lenka Raabová, Ľubomír Kováčik

Alternatívne kvapalné palivá pre dopravu
Ján Cvengroš

Olympiády a mimoškolské aktivity

Medzinárodná školská súťaž Dunajský majster umenia 2011
Katarína Radvanská

K začiatkom medzinárodnej biologickej olympiády I
Pavol Eliáš

Informujeme predstavujeme

TRNAVA, vystupovať!
Ján Reguli

Pokračovanie série článkov budúcich vedcov – chemikov
Lenka Halgašová: Adoptuj si svoj úľ!
Andrea Černá: Ako som sa dostala k vede

Námety a postrehy

Ukážka motivácie žiakov k projektu o využívaní slnečného žiarenia
Zuzana Dzurišinová

Prečítali sme za vás

PISA a perspektíva Slovenska
Ján Reguli

stronghr //strong

strong/strong