Biológia, ekológia, chémia

ročník 13, 2009

ročník 13, 2009, č. 1 - 2, ISSN 1338-1024

obsah dvojčísla 1 - 2 (8 MB)

Bude nová učebnica biológie funkčný nástroj pre učiteľov a žiakov?
Katarína Ušáková, Jana Višňovská

Postoje žiakov ZŠ k elektronickej forme vzdelávania na hodinách biológie
Jana Fančovičová

Učebný predmet chémia, jeho vyučovanie a učitelia očami gymnazistov
Helena Hrubišková, Milan Veselský

Vzájomné vzťahy a hierarchia vtáčích kompasov
Ján Jamriška

Miroslav Prokša, Ľubomír Held a kol.: Metodológia pedagogického výskumu a jeho  aplikácia v didaktikách prírodných vied
Milan Veselský

Inovatívne prístupy vo vyučovaní environmentálnej výchovy na základných a stredných školách
Beáta Taylorová, Daniela Kopinská

Projekt Aquawis sa dostal do našich škôl
Eleonóra Gullach

Kapitoly z histórie zlata – Kapitola prvá: Počiatky zlatej histórie
Mária Linkešová

Kapitoly z histórie zlata – Kapitola druhá: Ťažba zlata
Mária Linkešová

Niekoľko poznámok k chemickým pokusom pre 8. ročník ZŠ
Ján Slanicay

Dezinfekcia a zabezpečenie zdravotnej neškodnosti pitnej vody
Štefan Poláček, Miroslav Poláček

ročník 13, 2009, č. 3 - 4, ISSN 1338-1024

obsah dvojčísla 3 - 4 (16 MB)

Biologické vzdelávanie v Česku a v Maďarsku
Katarína Ušáková, Tímea Gálová, Elena Čipková

Nový vzdelávací štandard z biológie a jeho overovanie v tematických celkoch špecializácia rastlín a živočíchov, život s človekom, mikrosvet, prehľad systému živej prírody
Ivana Miškovičová-Hunčíková, Katarína Ušáková, Elena Čipková

Potreba skvalitnenia vzdelávania k udržateľnému rozvoju v príprave budúcich učiteľov všetkých pedagogických aprobácii na vysokých školách
Viera Chrenščová

Systémová biológia
Barbora Trubenová

Projekt Vyhrňme si rukávy sa rozbieha po Slovensku
Ľubomír Held, Kristína Žoldošová

Kapitoly z histórie zlata – Kapitola tretia: Zlato a chémia
Mária Linkešová

Kapitoly z histórie zlata – Kapitola štvrtá: História slovenského zlata
Mária Linkešová

Niekoľko poznámok k chemickým pokusom pre 9. ročník ZŠ
Ján Slanicay

Funny Chemistry alias Chémia zábavne
Katarína Javorová, Eva Kostolányiová

 
Viac článkov...