Biológia, ekológia, chémia

 • Zameranie časopisu

  Časopis orientovaný na výskum, teóriu a prax v prírodovednom vzdelávaní
  ISSN 1338-1024

  Čítať ďalej
 • Aktuálny ročník

  Pozrite si aktuálne vydanie časopisu
  Biológia, ekológia, chémia.

  Čítať ďalej
 • Redakčný proces

  Všetky príspevky uverejňované v časopise
  Biológia, ekológia, chémia sú recenzované.

  Čítať ďalej

Poslanie časopisu

Primárnym poslaním časopisu Biológia, ekológia, chémia je publikovať pôvodné výskumné práce z oblasti prírodovedného vzdelávania. V rámci ďalších rubrík sa ponecháva priestor aj na popularizáciu biológie, ekológie a chémie prezentovaním aktuálnych poznatkov a zaujímavostí z uvedených prírodovedných disciplín. Dôležitým cieľom je poskytnúť podporu učiteľom z praxe prostredníctvom rôznych metodických príspevkov a zároveň ich vtiahnuť do publikovaných akademických tém.

Všetky články publikované v časopise sú recenzované.

Viac...

Abstrahovanie a indexovanie

Abstrakty článkov z časopisu Biológia, ekológia, chémia sú registrované v databáze Ebsco a indexované cez Crrossref.

Čítať články...