Členka redakčnej radyKatedra chémie
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4
P. O. Box 9
918 43 Trnava
Slovensko

Editor

PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Editor časopisu

Biológia, ekológia, chémia
http://bech.truni.sk/