Archív

Svetová asociácia ekológie (INTECOL).
Biológia, ekológia, chémia
roč. 26, 2022, č. 4, pp. 1-6.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Informujeme, predstavujeme
http://bech.truni.sk/article/2022_4_1.pdf

Variety dobrovodských zlepencov.
Biológia, ekológia, chémia
roč. 26, 2022, č. 4, pp. 7-17.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Zaujímavosti vedy
http://bech.truni.sk/article/2022_4_2.pdf

Didaktická hra na hodine chémie ako nástroj na fixáciu pojmov v téme metabolizmus.
Biológia, ekológia, chémia
roč. 26, 2022, č. 3, pp. 1-5.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Nápady a postrehy
http://bech.truni.sk/article/2022_3_1.pdf

ExpEdícia – Chémia pre 9. ročník, pracovná učebnica. roč. 26, 2022, č. 3, pp. 5-7.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Nové učebnice
http://bech.truni.sk/article/2022_3_2.pdf

Študenti učiteľstva chémie o sprístupňovaní prírodovedného obsahu.
Biológia, ekológia, chémia
roč. 26, 2022, č. 2, pp. 1-8.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Didaktika predmetu
http://bech.truni.sk/article/2022_2_1.pdf

Predstavujeme: Pracovný zošit pre študentov gymnázií a metodickú príručku pre učiteľov biológie tematicky zamerané na Fyziológiu rastlín. roč. 26, 2022, č. 1, pp. 9-10.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Nové učebnice
http://bech.truni.sk/article/2022_2_2.pdf

Zisťovanie vedomostí a identifikácia žiackych miskoncepcií konceptu „Delenie buniek“.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 26, 2022, č. 1, pp. 1-26.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Didaktika predmetu
http://bech.truni.sk/article/2022_1_1.pdf

Holubyho červená odroda skorocela väčšieho.
Biológia, ekológia, chémia
roč. 26, 2022, č. 1, pp. 27-33.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Zaujímavosti vedy
http://bech.truni.sk/article/2022_1_2.pdf

Invázna ekológia.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 4, pp. 1-9.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Zaujímavosti vedy
http://bech.truni.sk/article/2021_4_1.pdfFull text

Dá sa naša planéta ešte pre jej obyvateľov (flóru a faunu) zachrániť?
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 4, pp. 10-11.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Názory a polemiky
http://bech.truni.sk/article/2021_4_2.pdf Full text

Využití mobilních aplikací v eTwinningovém projektu.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 4, pp. 12-19.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Nápady a postrehy
http://bech.truni.sk/article/2021_4_3.pdfFull text

Metódy a prostriedky na zisťovanie miskoncepcií vo vyučovaní prírodovedných predmetov.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 3, pp. 1-15.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Didaktika predmetu
http://bech.truni.sk/article/2021_3_1.pdfFull text

Postačujú vedomosti stredoškolákov z chémie pre pochopenie funkcie tradičných protiepidemických opatrení?
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 3, pp. 16-18.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Názory a polemiky
http://bech.truni.sk/article/2021_3_2.pdfFull text

Uplatnenie QR kódov vo vyučovaní biológie.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 3, pp. 19-23.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Nápady a postrehy
http://bech.truni.sk/article/2021_3_3.pdfFull text

Vnímanie interakčného štýlu učiteľa žiakmi a ich postoj k vyučovaciemu predmetu biológia: prípadová štúdia.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 2, pp. 1-9.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Didaktika predmetu
http://bech.truni.sk/article/2021_2_1.pdfFull text

30 rokov Medzinárodnej biologickej olympiády.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 2, pp. 10-23.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Olympiády a mimoškolské aktivity
http://bech.truni.sk/article/2021_2_2.pdfFull text

Informácia o jednej zaujímavej všeobecno-vzdelávacej aktivite časopisu Quark.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 2, pp. 24-25.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Informujeme, predstavujeme
http://bech.truni.sk/article/2021_2_3.pdfFull text

Potenciál využitia občiansko-vedných projektov v prírodovednom vzdelávaní.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 1, pp. 1-8.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Didaktika predmetu
http://bech.truni.sk/article/2021_1_1.pdfFull text

Dva pohľady na dôležitosť tém v anorganickej chémii.
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 1, pp. 9-13.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Názory a polemiky
http://bech.truni.sk/article/2021_1_2.pdfFull text

Online priestor ako doteraz neobjavená príležitosť?
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 1, pp. 14-16.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Nápady a postrehy
http://bech.truni.sk/article/2021_1_3.pdfFull text

Česká spoločnosť pre ekológiu (ČSPE).
Biológia, ekológia, chémia.
roč. 25, 2021, č. 1, pp. 17-19.
ISSN 1338-1024.
rubrika: Informujeme, predstavujeme
http://bech.truni.sk/article/2021_1_4.pdfFull text