Redakčná rada

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

členka redakčnej rady

Email: marta.kollarova@uniba.sk

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

členka redakčnej rady

Email: Jarmila.Kmetova@umb.sk

doc. RNDr. Zlatica Orsághová, CSc.

členka redakčnej rady

Email: zlatica.orszaghova@uniba.sk

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

člen redakčnej rady

Email: jozef.tatiersky@uniba.sk

doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

členka redakčnej rady

Email: katarina.kotulakova@truni.sk

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

člen redakčnej rady

Email: lubomir.held@truni.sk

prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.

členka redakčnej rady

Email: eva.miadokova@uniba.sk

doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.

členka redakčnej rady

Email: ludmila.slovakova@uniba.sk

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

členka redakčnej rady

Email: gabriela.gavurnikova@cvtisr.sk

RNDr. Lenka Praženková

členka redakčnej rady

Email: Lenka.Prazenkova@gymls.sk

prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.

člen redakčnej rady

Email: pavol.elias149@gmail.com

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.

člen redakčnej rady

Email: jreguli@gmail.com

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

člen redakčnej rady

Email: miroslav.proksa@uniba.sk

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

členka redakčnej rady

Email: jana.fancovicova@truni.sk

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

člen redakčnej rady

Email: ivan.varga@fmed.uniba.sk

Editor
PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

bech@truni.sk
maria.orolinova@truni.sk

+421 33 5939 515

Katedra chémie
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
Slovensko