Člen redakčnej radyKatedra anorganickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovensko

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

člen redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia