Členka redakčnej radyKatedra biológie
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4
P. O. Box 9
918 43 Trnava
Slovensko

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

členka redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia