Člen redakčnej radyKatedra chémie
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4
P. O. Box 9
918 43 Trnava
Slovensko

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

člen redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia