Členka redakčnej radyCentrum vedecko-technických informácií SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja,
inovácií a vzdelávania
Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava
Slovensko

RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

členka redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia