Členka redakčnej radyFakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

členka redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia