Volume 14, 2010, Number 3,
ISSN 1338-1024

Content

Čo vedia žiaci o migrácii vtákov?
Monika Mĺkva

Slovenský učiteľ
Zuzana Slivová

Využitie biologicky aktívnych látok z rastlín
Alexandra Hudecová, Katarína Hašplová

Dôležitosť opravy DNA
Katarína Hašplová, Alexandra Hudecová

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov prírodovedných predmetov vďaka projektu Fibonacci
Ľubomír Held, Kristína Žoldošová

Skúmanie lúčneho ekosystému žiakmi základných škôl
Radoslav Kvasničák, Ľubomír Held

Kultivácia mikroorganizmov v jednoduchých podmienkach
Katarína Kotuľáková

Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní III (7. ročník biológie)
Stanislava Uváčková, Jana Fančovičová

Sú mýty o hadoch pravdivé?
Jana Fančovičová, Dominika Neupauerová

Chemický jarmok mal v Trnave premiéru
Ján Slanicay

Volume 14, 2010, Number 2,
ISSN 1338-1024

Content

Ako sa vyučujú prírodné vedy v Kanade?
Zuzana Beníčková

Umenie komunikácie
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Peter Likavský

Názory a skúsenosti učiteľov prírodovedných predmetov s realizáciou exkurzií na základných a stredných školách na Slovensku
Alžbeta Hornáčková, Radoslav Kvasničák, Július Kováč

Lužné lesy na Slovensku
Katarína Radvanská

Polyfenolické látky (II. časť)
Mária Timoracká

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania s využitím princípov projektu FIBONACCI
Iveta Juricová

Európska konferencia zaoberajúca sa výskumne ladenou koncepciou v matematickom a prírodovednom vzdelávaní
Ktarína Kotuľáková

Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní II (6. ročník biológie)
Stanislava Uváčková, Jana Fančovočová

Zdravotná prospešnosť pitia tvrdej vody a zdravotné riziká pitia demineralizovanej vody
Štefan Poláček, Miroslav Poláček

Kamenná soľ a jej ťažba v Solivare pri Prešove
Alžbeta Hornáčková, Július Kováč

Profil časopisu Biológia ekológia chémia 1996 – 2009
Mária Orolínová

Volume 14, 2010, Number 1,
ISSN 1338-1024

Content

Súvisia postoje študentov k biológii s učebnými osnovami?
Jana Fančovičová

Virtuálne exkurzie ako súčasť pedagogického procesu
Viola Gazdíková

Výpočtové úlohy v chémii
Beata Vranovičová

Polyfenolické látky
Mária Timoracká

Alternatívne možnosti použitia entomologických pomôcok používaných pri zbere biologického materiálu v školských podmienkach
Radoslav Kvasničák

Predstavujeme návrh školského náučného chodníka v Malých Karpatoch (oblasť Modra-Harmónia)
Radoslav Kvasničák, Zuzana Pištová

Implementácia environmentálnej výchovy v predmete biológia v nižšom sekundárnom vzdelávaní
Jana Fančovičová, Stanislava Uváčková

Opäť na „chemickom“ hrade
Ján Slanicay

Informácia o zaujímavej publikácii na internetovej stránke Prírodovedeckej fakulty UK
Karol Jesenák

Chlorid sodný – biele zlato
Alžbeta Hornáčková