Aktuálny obsah

Mimoriadne číslo

ročník 17, 2013, mimoriadne číslo, ISSN 1338-1024

Rastliny môžu pomôcť antibiotikám v liečbe infekcií
Mária Mikulášová, Romana Chovanová

Úspechy a perspektívy vo vývoji antituberkulotík
Katarína Mikušová, Yvetta Gbelská

Bakteriofágy a ich využitie v terapii a potravinárstve
Michal Kajsík, Hana Drahovská

Nové aspekty v transformácii mikrorias
Eva Dobáková, Gabriela Gavurníková, Juraj Krajčovič

Riasy ako producenti biopalív
Aneta Šidíková, Lucia Hadariová, Juraj Krajčovič

Ukradnuté chloroplasty – plastidy mimo rastlinnej ríše a ich biotechnologický potenciál
Simona Trubačová, Mária Macejová, Juraj Krajčovič

Vplyv absencie anionických fosfolipidov na fyziológiu kvasinky Kluyveromyces lactis
Annamária Bardelčíková, Margita Obernauerová

Tioredoxínový systém aktinomycét – terapeutický terč
Michaela Koháryová, Marta Kollárová

Konfokálna mikroskopia alebo ako vidieť stromy cez les
Katarína Višacká, Katarína Gaplovská-Kyselá

Možnosti využitia prístroja Varioskan Flash v bunkovej a molekulárnej biológii
Andrej Dudáš, Zuzana Firdová, Marcela Bieliková

Autofluorescencia telových tekutín pre možný skrínning nádorových ochorení
Milan Zvarík, Libuša Šikurová

Faktory ovplyvňujúce atraktivitu medzi pohlaviami
Nina Koštová, Roman Gardlík

Kľúčový problém biologickej evolúcie:  Prechod od RNA sveta k DNA svetu
Marta Kollárová, Michaela Koháryová

Nekódujúca DNA – zbytočnosť alebo nevyhnutnosť?
Zuzana Šándorová, Matej Vesteg, Juraj Krajčovič

Klinické štúdie s využitím kmeňových buniek
Kristína Stahlová, Marek Máťuš, Jana Mlynárová, Peter Musil, Ján Kyselovič, Ondrej Sprušanský

Terapeutické využitie kmeňových buniek
Lucia Menšíková, Peter Musil, Ondrej Sprušanský, Ján Kyselovič, Marek Máťuš

Trypanosoma brucei – zlý patogén alebo dobrý model pre štúdium fascinujúcich rôznorodostí života?
Anton Horváth

Preeklampsia a fetálna DNA
Helena Fábryová, Peter Celec

Phage display
Eva Lengyelová, Peter Celec

Periodontitída
Katarína Janšáková, Peter Celec

Poruchy ADP/ATP prenášača  a ich patologické dôsledky
Juraj Laco, Eva Dobáková, Gabriela Gavurníková

Karbonická anhydráza IX – hypoxiou  kontrolovaný regulátor bunkovej migrácie
Eliška Švastová, Silvia Pastoreková

Mitochondrie – multifunkčné organely
Igor Zeman

Epikardiálne tukové tkanivo
Jana Mlynárová, Marek Máťúš, Peter Musil, Ondrej Sprušanský, Ján Kyselovič

Triedenie proteínov v bunkách (alebo ako dostať proteíny tam kam patria)
Peter Polčic

Malátdehydrogenázy – dôležité enzýmy metabolizmu
Michaela Koháryová, Darina Mikulášová, Marta Kollárová

Biologické membrány vo vzťahu k citlivosti eukaryotických buniek voči liečivám
Eduard Goffa, Yvetta Gbelská

Biotechnologický potenciál mliečnych  kvasiniek Kluyveromyces lactis
Zuzana Balážfyová, Yvetta Gbelská

Kvasinky ako modelový organizmus  pre štúdium starnutia
Eva Drozdíková, Margita Obernauerová

Perspektívy v terapii fungálnych infekcií
Nora Tóth Hervay, Yvetta Gbelská

Escherichia coli ako hostiteľský organizmus  pre produkciu proteínov s využitím vo farmaceutickom priemysle
Michaela Osadská, Hana Halászová

Využitie systému na vysokoparalelné sekvenovanie DNA pri diagnostike  vybraných dedičných ochorení
Martina Némethová, Silvia Bokorová

Kvasinky a oxidačný stres
Hana Čuláková, Yvetta Gbelská