Aktuálny obsah

ročník 21, 2017

ročník 21, 2017, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Identifikácia miskoncepcií konceptu „Mikroorganizmy a ich výživa“ a príklady aktivít na ich elimináciu
Miroslava Vaculíková, Katarína Ušáková

Skúmanie žiackych a vedeckých predstáv konceptu krvný obeh na základnej škole využitím modelu didaktickej rekonštrukcie
Katarína Ušáková, Andrea Lehotská

Problémové úlohy vo vyučovaní biológie na gymnáziách
Tibor Nagy, Lucia Netolická, Soňa Nagyová

Predstavy žiakov základnej školy o dedičnosti a premenlivosti
Soňa Nagyová, Elena Čipková, Katarína Ušáková, Lucia Janeková

Trojúrovňový test ako nástroj na odhaľovanie miskoncepcií v problematike rýchlosti chemických reakcií
Tibor Nagy, Ivana Vincurská

Postoje učiteľov k využívaniu hry ako metódy v environmentálnej výchove na základných školách
Viera Novanská (Chrenščová), Alexandra Platková

Ako môžu učitelia chémie pomôcť v boji proti konšpiráciám a hoaxom
Ján Reguli

Informujeme, predstavujeme

Zbierka aktivít z biológie pre žiakov 5. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania
Jana Fančovičová

Nové digitálne učebnice o vodných bezstavovcoch
Eva Bulánková

Úpravy učebníc biológie pre základné školy
Mariana Páleníková, Soňa Nagyová

Nápady a postrehy

Návrh exkurzií krasom Devínskych Karpát
Adriána Krajčovičová, Jana Fančovičová

Biológia zážitkom
Marek Krška


ročník 21, 2017, č. 3, ISSN 1338-1024

Zaujímavosti vedy

Nanočastice ako platforma vo vývoji HIV vakcíny
Zuzana Garaiová, Iveta Waczulíková,
Maxim Ionov, Sylvia Michlewska,
Elzbieta Pedziwiatr-Werbicka,
Mari Bryszewska, Tibor Hianik

Helikázy a ich potenciál v terapii
Nora Halgašová, Gabriela Bukovská

Fágové depolymerázy a ich využitie
Michal Kajsík, Hana Drahovská

Priemyselný význam biokatalyzátorov a možnosti regenerácie kofaktorov
Stanislava Bírová, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík

N-glykozylácia proteínov v expresných kmeňoch Escherichia coli
Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Eva Struhárňanská,
Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík

Ergosterol – kľúčový sterol v bunkách kvasiniek
Alexandra Konečná, Nora Tóth Hervay, Yvetta Gbelská

Streptococcus agalactiae – závažný patogén novorodencov aj dospelých
Aneta Lichvaríková, Hana Drahovská

Nekonvenčné kvasinky – výlet za hranice pekárenskej kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Hana Dibalová-Čuláková, Yvetta Gbelská

Polymérne nanočastice ako potenciálna platforma v rakovinovej terapii
Veronika Šubjaková, Tibor Hianík

RNA interagujúce s PIWI proteínmi majú potenciál pre onkologickú liečbu
Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík

Esenciálne oleje vo vzťahu k mikroorganizmom
Andrea Puškárová, Mária Bučková, Lucia Kraková, Domenico Pangallo

RNA interferencia – „náhodný“ objav premysleného mechanizmu
Ingrid Sveráková, Anton Horváth

Kontrola kvality proteínov v endoplazmatickom retikule
Peter Polčic

Benzotiazinón PBTZ169 – nová nádej pre liečbu tuberkulózy
Katarína Mikušová


ročník 21, 2017, č. 2, ISSN 1338-1024

Zaujímavosti vedy

Modelové mikroorganizmy ako nástroj pre odhaľovanie univerzálnych biologických princípov
Ľubomír Tomáška

Genetika v medicíne
Filip Brázdovič

Cytoplazmatická membrána a jej fluidita
Marcela Morvová Jr., Libuša Šikurová

Význam a špecifita adsorbčných receptorov pri fágovej infekcii bakteriálneho hostiteľa
Adela Tkáčová, Lucia Bocánová, Gabriela Bukovská

Mikrobióm človeka a jeho vplyv na zdravotný stav organizmu
Yvetta Gbelská, Nora Tóth Hervay

Úloha extracelulárnej DNA v patogenéze zápalových črevných chorôb
Barbora Čechová, Roman Gardlík

Genetická transformácia baktérií s využitím studenej plazmy
Pavol Mišenko, Roman Gardlík, Zdenko Machala

Úloha extracelulárnej DNA v patogenéze sepsy
Marianna Hladová, Ľubomíra Tóthová

Pteríny ako markery nádorových ochorení
Katarína Kolníková, Milan Zvarík, Libuša Šikurová

Kyselina hyalurónová – molekula tisícich tvárí
Gabriela Gavurníková, Barbora Bučková

Kyselina hyaluronová a jej biomedicínske aplikácie
Gabriela Gavurníková, Barbora Bučková

Vírus lymfocytovej choriomeningitídy ako ľudský patogén
Ľubomíra Lukáčiková, Katarína Lapošová, Silvia Pastoreková

Povrchové odštepovanie extracelulárnych domén proteínov ako významný regulačný fenomén
Ivana Vidličková, Miriam Zaťovičová, Silvia Pastoreková

Endolyzíny bakteriofágov, ich funkcia a využitie
Gabriela Bukovská, Nora Halgašová


ročník 21, 2017, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Postoje učiteľov k využívaniu aktivizujúcich metód v environmentálnej výchove na základných školách
Viera Novanská (Chrenščová)

Chápanie problematiky kyselín a zásad u žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
Alena Bučková, Miroslav Prokša

Nápady a postrehy

Učenie sa na stanovištiach vo vyučovaní biológie
Zdena Truchlíková, Jana Fančovičová, Monika Weissová

Zaujímavosti vedy

Správanie sa popínavých rastlín, zmyslový systém a využívanie kontaktných chemoreceptorov
Monika Weissová

Porovnanie zloženia materského kolostra s dojčenskou formulou HiPP NE
Peter Krcho, Vladimíra Vojtová

Informujeme, predstavujeme

Problematika trvalej udržateľnosti v prírodovednom vzdelávaní a projekt Sustain
Katarína Kotuľáková