Current issue

ročník 23, 2019

There are no translations available.

ročník 23, 2019, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Predstavy žiakov základnej školy o nervovej sústave človeka a identifikácia miskoncepcií
Katarína Ušáková, Martina Mižúrová

Didaktická rekonštrukcia biochemickej problematiky na základnej škole
Dominika Koperová, Katarína Kotuľáková, Jana Kováčovská

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov v tematickom celku Premeny látok s využitím IBSE
Helena Galková, Katarína Kotuľáková

Nápady a postrehy

Výučba biológie na náučnom chodníku slaniskového typu v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky)
Beáta Miklášová, Oto Majzlan